ตัวอย่างป้ายทะเบียนสั่งทำ - ขนาด 6x13.5นิ้ว


ป้ายขนาด 6x13.5นิ้ว

ตัวอย่างชิ้นงานที่่ผลิตตามแบบพิเศษ มีรูปแบบแผ่นป้ายที่เฉพาะ ทางร้านก็สามารถผลิตให้ได้ตามความต้องการ โดยทั่วไปถ้าผลิตป้ายขนาดมาตราฐานป้ายเมืองไทยเป็นหลัก จะทำให้ราคาต่อหน่วยถูกลงกว่า

ป้ายทะเบียนสั่งทำพิเศษตามความต้องการ ผลิตป้ายทำเป็นข้อความต่างๆ ทำตามแบบ ป้ายจบการศึกษา ป้ายข้อความแสดงความยินดี และอื่นๆ

รูปภาพประกอบ

  • ป้ายเรารักกรุงเทพ
  • CAFE DEL MUNDO
  • CAFE DEL MUNDO
  • ป้ายข้อความแสดงความยินดี KMITL (congratulations)
Thai | English | 1  
ป้ายทะเบียนรถ
In your cart 0 Item Shopping Cart
ซี.เค.วาย.เพลท. (ร้านทำป้ายทะเบียน)
Home | Sitemap | Privacy Policy
Mobile
หจก.ช.กิจยนต์ 1/2 ซ.รองเมือง 5, แขวงรองเมือง, เขตปทุมวัน, กรุงเทพ 10330
ร้านทำป้ายทะเบียน, กรอบป้ายทะเบียนกันน้ำ, ป้ายทะเบียน, กรอบป้ายทะเบียน, รับทำป้ายทะเบียน, ป้ายทะเบียนรถ, ซ่อมป้ายทะเบียน, ป้ายทะเบียนกันน้ำ