ป้ายทะเบียนรถยนต์รุ่นปี 2540


ป้ายทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคล

ป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ใช้ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2540 มีขนาดใหญ่กว่าป้ายรุ่นเก่าที่ออกก่อนหน้านี้เล็กน้อย จากเดิม 6x12นิ้ว เปลี่ยนมาเป็น 6x13.5นิ้ว และมีการใช้ที่พื้นหลังต่างกันไปตามประเภทการจดทะเบียน เช่นพื้นสีขาว สีเหลือง สีเขียว เป็นต้น

รูปภาพประกอบ

  • ป้ายทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะ)
  • ป้ายทะเบียนรถแท็กซี่
  • ป้ายทะเบียนรถแท็กซี่
  • ป้ายทะเบียนรถยนต์
  • ป้ายทะเบียนรถตู้
  • ป้ายทะเบียนรถยนต์จังหวัดราชบุรี
  • ป้ายทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคล
Thai | English | 2  
ป้ายทะเบียนรถ
In your cart 0 Item Shopping Cart
ซี.เค.วาย.เพลท. (ร้านทำป้ายทะเบียน)
Home | Sitemap | Privacy Policy
Mobile
หจก.ช.กิจยนต์ 1/2 ซ.รองเมือง 5, แขวงรองเมือง, เขตปทุมวัน, กรุงเทพ 10330
ร้านทำป้ายทะเบียน, กรอบป้ายทะเบียนกันน้ำ, ป้ายทะเบียน, กรอบป้ายทะเบียน, รับทำป้ายทะเบียน, ป้ายทะเบียนรถ, ซ่อมป้ายทะเบียน, ป้ายทะเบียนกันน้ำ