ป้ายทะเบียนรถยนต์ญี่ปุ่น

หน้าแรก | หมวดสินค้า | ป้ายต่างประเทศ | ญี่ปุ่น
ป้ายทะเบียนรถยนต์ญี่ปุ่น

ราคา : 350.00

ป้ายทะเบียนรถยนต์ญี่ปุ่นพื้นเหลืองตัวอักษรสีดำ

ขนาดแผ่นป้ายรถประเทศญี่ปุ่น มีอยูหลายขนาดและรูปแบบ แล้วแต่ขนาดรถและประเภทของรถ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลักษณะแผ่นป้าย

ประเภท ขนาดเครื่อง (ซีซี) สีพื้น สีอักษร ขนาดแผ่นป้าย
รถส่วนบุคคล >660 ขาว เขียว กลาง หรือใหญ่
พาหณะเพื่อการพาณิชย์ >660 เขียว ขาว กลาง หรือใหญ่
รถส่วนบุคคล ขนาดเล็ก <660 เหลือง ดำ กลาง
รถเพื่อการพาณิชย์ ขนาดเล็ก <660 ดำ เหลือง กลาง
รถจิ๋ว ไมโครคาร์ 0–49 ฟ้า* น้ำเงิน เล็กพิเศษ
2 ล้อ 0–49 ขาว* น้ำเงิน เล็กพิเศษ
2 ล้อ 50–89 เหลือง* น้ำเงิน เล็กพิเศษ
2 ล้อ 90–124 ชมพู* น้ำเงิน เล็กพิเศษ
2 ล้อ 125–249 ขาว เขียว เล็ก
2 ล้อ ≥250 ขาว, ขอบเขียว เขียว เล็ก

ขนาด

  • ใหญ่ 44x22 ซม. (17.3x8.7 นิ้ว)
    (สำหรับรถน้ำหนักมากกว่า 8 ตัน , หรือมีความจุบุคคลมากว่า 30 คน)
  • กลาง 33x16.5 ซม. (13x6.5 นิ้ว)
  • เล็ก 23x12.5 ซม. (9x4.9 นิ้ว)
  • เล็กพิเศษ ประมาณ 20x10 ซม. (7.8x3.9 นิ้ว)
    (differs according to each municipality)
หมวดสินค้า

Thai | English | 3  
ป้ายทะเบียนรถ
In your cart 0 Item Shopping Cart
ซี.เค.วาย.เพลท. (ร้านทำป้ายทะเบียน)
Home | Sitemap | Privacy Policy
Mobile
หจก.ช.กิจยนต์ 1/2 ซ.รองเมือง 5, แขวงรองเมือง, เขตปทุมวัน, กรุงเทพ 10330