ป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์พม่า

หน้าแรก | หมวดสินค้า | ป้ายต่างประเทศ | ต่างประเทศ
ป้ายทะเีบียนจักรยานยนต์พม่า

ราคา : 0.00

ป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์ประเทศพม่า เป็นป้ายที่ทำจำลองเลียนแบบเอาไว้สำหรับการถ่ายหนังและละครเท่านั้นค่ะ

ประวัติศาสตร์ของป้ายทะเบียนของพม่าตกแบ่งเป็นสามช่วง ไม่มีใครมีความแน่ใจว่าเริ่มใช้เมื่อไหร่ แต่ประมาณกลางปี 1930 

ต้องเข้าใจก่อนว่าในพม่ามีป้ายทะเบียนสองประเภท ป้ายทะเบียนที่ลงทะเบียน กับป้ายทะเบียนที่ออกโดยแก่ บริษัท ที่เป็นตัวแทนของ บริษัท ผู้ผลิตรถยนต์ พวกเขาแผ่นป้ายที่ผลิตเองนี้ จนกว่ายานพาหนะจะมีการลงทะเบียนโดยเจ้าของใหม่  และป้ายชั่วคราวก็จะถูกส่งกลับให้กับ บริษัท เพื่อนำมาใช้บนยานพาหนะอื่น ป้ายที่ออกบริษัทเรียกป้ายทะเบียนชั่วคราวชั่วคราว แต่การใช้งานที่แตกต่างกันในประเทศพม่า

หมวดสินค้า

Thai | English | 217  
ป้ายทะเบียนรถ
In your cart 0 Item Shopping Cart
ซี.เค.วาย.เพลท. (ร้านทำป้ายทะเบียน)
Home | Sitemap | Privacy Policy
Mobile
หจก.ช.กิจยนต์ 1/2 ซ.รองเมือง 5, แขวงรองเมือง, เขตปทุมวัน, กรุงเทพ 10330