รับทำป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์ มอเตอร์ไซค์ รถเครื่อง เก่าใหม่ : ป้ายทะเบียนรถยนต์

down arrow

หน้าแรก | หมวดสินค้า | ป้ายทะเบียนรถยนต์ | ป้ายรถจักรยานยนต์

รับทำป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์ มอเตอร์ไซค์ รถเครื่อง ทุกรุ่นตั้งแต่รุ่นแรกทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า รุ่นมีแถบคาดแดงตรงการ (จังหวัดเป็นตัวย่อ) รุ่นใหม่ล่าสุดชื่อจังหวัดเป็นตัวเต็ม

ป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์

ลักษณะแผ่นป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์ ปี 2555 (รุ่นปัจจุบัน)

แผ่นป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์ ขนาดกว้าง 17.20 ซม. ยาว 22 ซม. จะมี 3 บรรทัด โดยบรรทัดแรกจากเดิมเป็นตัวอักษร 3 ตัว ป้ายทะเบียนแบบใหม่จะเป็นตัวเลข อารบิก 1 ตัว ตามด้วยตัวอักษร 2 ตัว เช่นเดียวกับทะเบียนรถยนต์ บรรทัดที่ 2 เป็นชื่อเต็มจังหวัดที่จดทะเบียน บรรทัดสุดท้ายจากเดิมเป็นหมายเลขทะเบียน 3 ตัว คือ 1 ถึง 999 ป้ายทะเบียนแบบใหม่จะเป็นหมายเลขทะเบียน ตั้งแต่ 1 ถึง 9999


ลักษณะแผ่นป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์ ปี 2547

แผ่นป้ายทะเบียนรถรถจักรยานยนต์ มีขนาดกว้าง 17.20 เซนติเมตร ยาว 22 เซนติเมตร แผ่นป้ายแบ่งออกเป็นสามบรรทัด บรรทัดที่หนึ่งเป็นตัวอักษรภาษาไทย 3 หลัก บรรทัดที่สองเป็นตัวอักษรบอกชื่อจังหวัดเต็มเช่น "กรุงเทพมหานคร" บรรทัดที่สามเป็นหมายเลขทะเบียนจำนวน 3 หลัก

ตัวอักษรประจำหมวดทุกตัวให้ใช้อักษรไทย  (อักษรในบรรทัดแรกของแผ่นป้าย) โดยให้เริ่มตั้งแต่ ก ถึง ฮ หมายเลขทะเบียนให้ใช้เลขอารบิค และให้เริ่มตั้งแต่ 1 ถึง 999 เมื่อใช้หมายเลขทะเบียนจนถึงหมายเลข 999 แล้ว ให้เปลี่ยนตัวอักษรประจำหมวดตัวที่สามโดยให้ใช้พยัญชนะตัวถัดไป และให้เริ่มหมายเลขทะเบียนตั้งแต่ 1 ถึง 999 ใหม่ เมื่อใช้หมายเลขทะเบียนจนถึงหมายเลข 999 แล้ว ให้ใช้วิธีดังกล่าวซ้ำ

Thai | English | 185  
ป้ายทะเบียนรถ
In your cart 0 Item Shopping Cart
ซี.เค.วาย.เพลท. (ร้านทำป้ายทะเบียน)
Home | Sitemap | Privacy Policy
Mobile
หจก.ช.กิจยนต์ 1/2 ซ.รองเมือง 5, แขวงรองเมือง, เขตปทุมวัน, กรุงเทพ 10330
รับทำป้ายทะเบียน, ร้านทำป้ายทะเบียน, ป้ายทะเบียนรถ,ป้ายทะเบียนรถ, กรอบป้ายทะเบียน, ร้านทำป้ายทะเบียน, สินค้า, บริการ,รับทำป้ายทะเบียน, ป้ายทะเบียนรถยนต์, ป้ายแดง, ป้ายทะเบียนโบราณ, ป้ายโบราณ, ทะเบียนรถเก่า,ป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์, รถจักรยานยนต์, รถมอเตอร์ไซค์, รถเครื่อง
>