ป้ายทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคล (รถเก๋ง)


ป้ายทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคล

ราคา : 0.00

ป้ายทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคล สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง พื้นสีขาวสะท้อนแสง 
ขนาด: 6 นิ้ว x 13.5 นิ้ว
สี: พื้นขาวอักษรดำ

โดยทั่วไปป้ายทะเบียนรถส่วนบุคคล จะมีพื้นสีขาวอักษรสีดำ แต่ในปัจจุบัน นอกจากป้ายพื้นขาวตัวดำปรกติแล้ว ป้ายแบบนี้จะมีสีพิเศษ ที่เรียกว่าป้ายประมูล โดยพื้นหลังจะเป็นสีลายกราฟฟิก สถานที่สำคัญๆ ของจังหวัดต่างๆ และตัวอักษรสีดำ

ลักษณะและขนาดแผ่นป้ายทะเบียนรถ

ขนาดแผ่นป้ายทะเบียน กว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 34 เซนติเมตร แผ่นป้ายแบ่งออกเป็นสองบรรทัด บรรทัดที่หนึ่งเป็นตัวอักษรประจำหมวดตัวที่หนึ่ง ตัวอักษรประจำหมวดตัวที่สองและหมายเลขทะเบียน บรรทัดที่สองเป็นตัวอักษรบอกชื่อกรุงเทพมหานครหรือจังหวัด เว้นแต่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้ใช้คำว่า เบตง

ลักษณะของตัวอักษรประจำหมวด

        
หมายเลขทะเบียน ตัวอักษรบอกชื่อกรุงเทพมหานครหรือจังหวัด และขอบแผ่นป้ายอัดเป็นรอยดุน ตัวอักษรประจำหมวด และหมายเลขทะเบียนมีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6.5 เซนติเมตร กว้างไม่น้อยกว่า 3.5 เซนติเมตร ตัวอักษรบอกชื่อกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดมีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 2 เซนติเมตร กว้างไม่น้อยกว่า 1.5 เซนติเมตร เว้นแต่ตัวอักษรประจำหมวดและชื่อของจังหวัดที่ใช้อักษร ข ง ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฒ ณ ป ฝ ฟ ศ ษ ส ฬ ฮ สระ วรรณยุกต์ และหมายเลข 1 อาจมีขนาดสูงหรือกว้างมากหรือน้อยกว่าที่กำหนดไว้ได้ตามความเหมาะสม ในแผ่นป้ายมีเครื่องหมายเป็นตัวอักษร ขส อยู่ภายในวงกลมอันเป็นรอยดุนที่มุมล่างด้านขวาของแผ่นป้าย สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้

รถที่ติดป้ายทะเบียนชนิดนี้


รถยนต์นั่งส่วนบุคคลบรรทุกไม่เกินเจ็ดคน เป็นรถที่ต้องมีขนาดกว้างไม่เกิน 2.50 เมตร ยาวไม่เกิน 12 เมตร เช่น เก๋งตอนเดียว เก๋งสองตอน เก๋งสองตอนแวน นั่งสองตอนท้ายบรรทุกบทความที่เกี่ยวข้อง

  • ป้ายทะเบียนรถยนต์รุ่นปี 2540

    ป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ใช้ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2540 มีขนาดใหญ่กว่าป้ายรุ่นเก่าที่ออกก่อนหน้านี้เล็กน้อย จากเดิม 6x12นิ้ว เปลี่ยนมาเป็น 6x13.5นิ้ว และมีการใช้ที่พื้นหลังต่างกันไปตามประเภทการจดทะเบียน เช่นพื้นสีขาว สีเหลือง สีเขียว เป็นต้น


หมวดสินค้า

Thai | English | 1  
ป้ายทะเบียนรถ
In your cart 0 Item Shopping Cart
ซี.เค.วาย.เพลท. (ร้านทำป้ายทะเบียน)
Home | Sitemap | Privacy Policy
Mobile
หจก.ช.กิจยนต์ 1/2 ซ.รองเมือง 5, แขวงรองเมือง, เขตปทุมวัน, กรุงเทพ 10330