ป้ายทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะ)


ป้ายทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะ)

ราคา : 0.00

ป้ายทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะ) พื้นสีขาวสะท้อนแสงตัวอักษรสีเขียว (อักษรนำ ถ,ณ,บ,ป,ผ,ย,ร,ล,ต)
ขนาด : 6 x 13.5 นิ้ว

ลักษณะและขนาดแผ่นป้ายทะเบียนรถ

ขนาดแผ่นป้ายทะเบียน กว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 34 เซนติเมตร แผ่นป้ายแบ่งออกเป็นสองบรรทัด บรรทัดที่หนึ่งเป็นตัวอักษรประจำหมวดตัวที่หนึ่ง ตัวอักษรประจำหมวดตัวที่สองและหมายเลขทะเบียน บรรทัดที่สองเป็นตัวอักษรบอกชื่อกรุงเทพมหานครหรือจังหวัด เว้นแต่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้ใช้คำว่า เบตง สีแผ่นป้ายทะเบียน สำหรับป้ายทะเบียนแบบนี้ พื้นจะเป็นวัสดุสีขาวสะท้อนแสง ตัวอักษรสีเขียว

รายละเอียด

รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล เป็นรถซึ่งมิได้ใช้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ต้องมีขนาดกว้างไม่เกิน 2.50 เมตร ยาวไม่เกิน 12 เมตร และความยาวของตัวถังวัดจากศูนย์กลางเพลาล้อหลังถึงท้ายรถไม่เกิน 3 ใน 5 ของความยาววัดจากศูนย์กลางเพลาล้อหน้าถึงศูนย์กลางเพลาล้อหลัง เช่น เก๋งทึบบรรทุก กระบะบรรทุก รถตู้บรรทุก
หมวดสินค้า

Thai | English | 1  
ป้ายทะเบียนรถ
In your cart 0 Item Shopping Cart
ซี.เค.วาย.เพลท. (ร้านทำป้ายทะเบียน)
Home | Sitemap | Privacy Policy
Mobile
หจก.ช.กิจยนต์ 1/2 ซ.รองเมือง 5, แขวงรองเมือง, เขตปทุมวัน, กรุงเทพ 10330