ป้ายทะเบียนรถสี่ล้อเล็กรับจ้างประจำทาง


ป้ายทะเบียนรถสี่ล้อเล็กรับจ้างประจำทาง

ราคา : 0.00

ป้ายทะเบียนรถสี่ล้อเล็กรับจ้างประจำทาง (รถกระป้อ) พื้นแผ่นป้ายเป็นสีเหลืองสะท้อนแสง ตัวหมวดอักษรเลขทะเบียน  เป็นสีฟ้า
ขนาด : 6 x 13.5 นิ้ว

รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง

ต้องเป็นรถสองตอน มีประตูไม่ต่ำกว่าสองประตู  ขนาดกว้างของรถ ไม่เกิน 1.50 เมตร  ยาวไม่เกิน  4  เมตร  เครื่องยนต์ต้องมีความจุในกระบอกสูบรวมกันไม่เกิน  800  ลูกบาศก์เซนติเมตร
หมวดสินค้า

Thai | English | 185  
ป้ายทะเบียนรถ
In your cart 0 Item Shopping Cart
ซี.เค.วาย.เพลท. (ร้านทำป้ายทะเบียน)
Home | Sitemap | Privacy Policy
Mobile
หจก.ช.กิจยนต์ 1/2 ซ.รองเมือง 5, แขวงรองเมือง, เขตปทุมวัน, กรุงเทพ 10330