ป้ายทะเบียนรถกระบะรุ่นใหม่ (ปี 2555)


ป้ายทะเบียนรถกระรุ่นใหม่ล่าสุด (ปี 2555)

ราคา : 0.00

ป้ายทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลรุ่นใหม่ เลขนำหน้าหมวด1หลัก และอักษรเล็กลงกว่ารุ่นปี 40 (อักษรนำ ถ,ณ,บ,ป,ผ,ย,ร,ล,ต)
ขนาด: 6 นิ้ว x 13.5 นิ้ว
สี: พื้นขาวอักษรสีเขียว

แผ่นป้ายทะเบียนรถรูปแบบใหม่ จะมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะ และรูปแบบของแผ่นป้ายทะเบียนรถจากรูปแบบเดิมเล็กน้อย โดยแผ่นป้ายทะเบียนสำหรับรถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน รถยนต์รับจ้างสามล้อ รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง รถยนต์บริการธุรกิจรถยนต์บริการทัศนาจร รถยนต์บริการให้เช่า รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7คน (รถเก๋ง) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล รถพ่วง รถบดถนน รถแทรกเตอร์ และรถใช้งานเกษตรกรรม มีขนาดของแผ่นป้ายเท่าเดิม คือ กว้าง 15 ซ.ม. ยาว 34 ซ.ม. และ มีตัวอักษร ขส อยู่ภายในวงกลม มุมล่างขวา โดยแบ่งเป็นสองบรรทัด สำหรับตัวเลขและตัวอักษรจะมีขนาดเล็กลงกว่าเดิมเล็กน้อย

หมายเลขทะเบียนรถยนต์รูปแบบใหม่นี้คาดว่าจะใช้ได้ 157 ปี เริ่มผลิตมาใช้เนื่องจากป้ายตัวเก่าที่มีหมวดนำเป็นอักษรสองตัว ไม่เพียงพอต่อการใช้งานแล้ว และหมวดอักษร ฆฮ ซึ่งเป็นหมวดสุดท้ายจะหมดลงภายในกลางเดือนตุลาคม 2555
หมวดสินค้า

Thai | English | 2  
ป้ายทะเบียนรถ
In your cart 0 Item Shopping Cart
ซี.เค.วาย.เพลท. (ร้านทำป้ายทะเบียน)
Home | Sitemap | Privacy Policy
Mobile
หจก.ช.กิจยนต์ 1/2 ซ.รองเมือง 5, แขวงรองเมือง, เขตปทุมวัน, กรุงเทพ 10330