ป้ายทะเบียนรถยนต์หน่วยงานพิเศษสถานทูต


ป้ายทะเบียนรถสถานทูตมอเตอร์ไซค์

ราคา : 0.00

ป้ายรถยนต์ของบุคคลในหน่วยงานพิเศษของสถานทูต ในคณะผู้แทนทางกงสุล ในองค์การระหว่างประเทศ หรือทบวงการชำนาญพิเศษแห่งสหประชาชาติ พื้นสีฟ้าตัวอักษรสีขาว
ขนาด: 11x39ซม.

ลักษณะป้ายก็เหมือนรถทูต แต่ต่างกันตรงที่รถในหน่วยงานพิเศษของสถานทูตจะใช้ตัวอักษร พ ส่วนรถกงสุลจะใช้ตัวอักษร ก ส่วนรถของสหประชาชาติ หรือองค์การระหว่างประเทศต่างๆ ในไทย จะใช้ตัวอักษร อ และ

-พื้นแผ่นป้ายเป็นสีฟ้า (สังเกตว่าไม่มีคำว่า สะท้อนแสง)
-ตัวอักษร ตัวเลข และขีดเป็นสีขาว

แผ่นป้ายทะเบียนรถสำหรับรถยนต์ของบุคคลในคณะผู้แทนทางการทูต ให้มีขนาดกว้าง 11 เซนติเมตร ยาว 38.7 เซนติเมตร ตัวอักษร ตัวเลข และขีดเป็นรอยดุน ตอนหน้าแถวบนมีตัวอักษร ท ขนาดสูง 4 เซนติเมตร ใต้ตัวอักษร ท มีตัวเลขอารบิคเริ่มตั้งแต่ 1 ขนาดสูง 4 เซนติเมตร เป็นรหัสแทนชื่อประเทศ ระหว่างตัวอักษรและตัวเลขดังกล่าวมีขีดตามทางยาว ขนาดกว้าง 1.1 เซนติเมตร ยาว 4 เซนติเมตร เหนือขีดมีเครื่องหมายเป็นตัวอักษร ขส อยู่ภายในวงกลมอัดเป็นรอยดุน สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ หลังขีดมีหมายเลขทะเบียนเป็นเลขอารบิค ขนาดสูง 7.2 เซนติเมตร หมายเลขทะเบียนให้เริ่มตั้งแต่ 1 ถึง 9999

แผ่นป้ายทะเบียนรถสำหรับรถยนต์ของบุคคลในหน่วยงานพิเศษของสถานทูตต่างๆ - ให้ใช้ตัวอักษร พ

แผ่นป้ายทะเบียนรถสำหรับรถยนต์ของบุคคลในคณะผู้แทนทางกงสุล - ให้ใช้ตัวอักษร ก

แผ่นป้ายทะเบียนรถสำหรับรถยนต์ของบุคคลในองค์การระหว่างประเทศหรือทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ ซึ่งประจำอยู่ในประเทศไทย - ให้ใช้ตัวอักษร อ ตัวเลขอารบิคใต้ตัวอักษร อ เป็นรหัสแทนชื่อองค์การหรือทบวงการชำนัญพิเศษ

(7) แผ่นป้ายทะเบียนรถสำหรับรถจักรยานยนต์ของบุคคลในคณะผู้แทนทางการทูตบุคคลในหน่วยงานพิเศษของสถานทูตต่างๆ บุคคลในคณะผู้แทนทางกงสุลและบุคคลในองค์การระหว่างประเทศหรือทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ ซึ่งประจำอยู่ในประเทศไทยให้มีลักษณะและตัวอักษรเช่นเดียวกับแผ่นป้ายตาม (3) (4) (5) หรือ (6) แล้วแต่กรณี เว้นแต่ขนาดของแผ่นป้ายให้มีขนาดกว้าง 9 เซนติเมตร ยาว 27 เซนติเมตร ตัวอักษรและตัวเลขรหัสแทนชื่อประเทศ องค์การหรือทบวงการชำนัญพิเศษ มีขนาดสูง 3.5 เซนติเมตร กว้าง 0.5 เซนติเมตร หมายเลขทะเบียนหลังขีดมีขนาดสูง 5 เซนติเมตร กว้าง 0.5 เซนติเมตร

 
หมวดสินค้า

Thai | English | 190  
ป้ายทะเบียนรถ
In your cart 0 Item Shopping Cart
ซี.เค.วาย.เพลท. (ร้านทำป้ายทะเบียน)
Home | Sitemap | Privacy Policy
Mobile
หจก.ช.กิจยนต์ 1/2 ซ.รองเมือง 5, แขวงรองเมือง, เขตปทุมวัน, กรุงเทพ 10330