ป้ายทะเบียนรถยนต์คณะผู้แทนทางการทูต


ป้ายทะเบียนรถทูต

ราคา : 0.00

ป้ายทะเบียนรถยนต์คณะผู้แทนทางการทูต ป้ายจะขึ้นต้นด้วยตัวอักษร ท ตามด้วยรหัสประเทศ ขีด แล้วก็เลขทะเบียน พื้นแผ่นป้ายเป็นสีขาว ตัวอักษรสีดำ
ขนาด: 11x39ซม.

แผ่นป้ายทะเบียนรถสำหรับรถยนต์ของบุคคลในคณะผู้แทนทางการทูต ให้มีขนาดกว้าง 11 เซนติเมตร ยาว 38.7 เซนติเมตร ตัวอักษร ตัวเลข และขีดเป็นรอยดุน ตอนหน้าแถวบนมีตัวอักษร ท ขนาดสูง 4 เซนติเมตร ใต้ตัวอักษร ท มีตัวเลขอารบิคเริ่มตั้งแต่ 1 ขนาดสูง 4 เซนติเมตร เป็นรหัสแทนชื่อประเทศ ระหว่างตัวอักษรและตัวเลขดังกล่าวมีขีดตามทางยาว ขนาดกว้าง 1.1 เซนติเมตร ยาว 4 เซนติเมตร เหนือขีดมีเครื่องหมายเป็นตัวอักษร ขส อยู่ภายในวงกลมอัดเป็นรอยดุน สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ หลังขีดมีหมายเลขทะเบียนเป็นเลขอารบิค ขนาดสูง 7.2 เซนติเมตร หมายเลขทะเบียนให้เริ่มตั้งแต่ 1 ถึง 9999
หมวดสินค้า

Thai | English | 3  
ป้ายทะเบียนรถ
In your cart 0 Item Shopping Cart
ซี.เค.วาย.เพลท. (ร้านทำป้ายทะเบียน)
Home | Sitemap | Privacy Policy
Mobile
หจก.ช.กิจยนต์ 1/2 ซ.รองเมือง 5, แขวงรองเมือง, เขตปทุมวัน, กรุงเทพ 10330