ป้ายแดงทะเบียนรถยนต์ (สะท้อนแสง)


ป้ายแดงรถยนต์

ราคา : 0.00

ป้ายแดงใช้สำหรับรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียน หรือที่จดทะเบียนแล้วและอยู่ระหว่างรอรับป้ายทะเบียนตัวจริงอยู่ อนุญาตให้วิ่งบนถนนหลวงได้ตั้งแต่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก และต้องมีใบกำกับชื่อผู้ขับ

ป้ายแดงผิดกฎหมายได้อย่างไร ในเมื่อ พ.ร.บ. รถยนต์ 2522 ม.27 กำหนดให้ขับขี่ได้ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน เท่ากับว่าหลังเวลาพระอาทิตย์ตก ผู้ขับขี่จะต้องกรอกรายละเอียดชื่อผู้ขับขี่วันเวลาที่เดินทางลงในทะเบียนรถยนต์ที่ได้รับจาก บริษัทจำหน่ายรถยนต์ที่มอบให้กับผู้ซื้อแสดงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ แค่นี้ก็ขับได้ทั้งวัน
หมวดสินค้า

Thai | English | 1  
ป้ายทะเบียนรถ
In your cart 0 Item Shopping Cart
ซี.เค.วาย.เพลท. (ร้านทำป้ายทะเบียน)
Home | Sitemap | Privacy Policy
Mobile
หจก.ช.กิจยนต์ 1/2 ซ.รองเมือง 5, แขวงรองเมือง, เขตปทุมวัน, กรุงเทพ 10330