สิทธิประโยชน์ที่ได้จากการประมูลป้ายทะเบียน

หน้าแรก | ข่าวสารและบทความ

ป้ายทะเบียนที่ได้มาจากการประมูลนี่มีข้อแตกต่างกับป้ายทะเบียนปรกติทั่วไป นอกเหนือจากพื้นหลังเป็นหลังเป็นลายประมูลด้วยนะคะ คนทั่วไปอาจจะไม่ทราบ 

1. มีหมายเลขทะเบียนรถสวยๆ ให้เลือก 
2. แผ่นป้ายทะเบียนรถที่ได้จากการประมูลแตกต่างจากแผ่นป้ายลักษณะธรรมดาทั่วไป มีลวดลายสีสันแบบ กราฟฟิคที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนั้นๆ
3. ท่านสามารถนำหมายเลขทะเบียนรถที่ประมูลได้มาจดทะเบียนได้ในทันที โดยไม่ต้องรอตามลำดับหมายเลข ทั้งนี้ สามารถนำไปจดทะเบียนรถเก่าที่มีอยู่แล้วด้วย
4. หมายเลขทะเบียนรถที่ประมูลได้ ยังถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ประมูลและเป็นมรดกตกทอดยังทายาทเหมือนกับทรัพย์สินอื่นมอบเป็นของขวัญแก่ คนใกล้ชิด หรือผู้ที่เคารพนับถือ หรือหากจะขายรถให้ผู้อื่น สามารถเลือกที่จะขายแต่ตัวรถโดยไม่ขายหมายเลขทะเบียนรถก็ได้ หรือจะนำแผ่นป้ายทะเบียนที่ประมูลได้ไปขายต่อให้บุคคลอื่นก็ได้ ราคาอาจจะสูงขึ้นตามแต่จะตกลงกัน
5. รายได้จากการประมูลแผ่นป้ายทะเบียนรถจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อใช้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งถือได้ว่าผู้ประมูลได้ร่วมกันทำบุญกุศลช่วยเหลือสังคม และชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

Thai | English | 1  
ป้ายทะเบียนรถ
In your cart 0 Item Shopping Cart
ซี.เค.วาย.เพลท. (ร้านทำป้ายทะเบียน)
Home | Sitemap | Privacy Policy
Mobile
หจก.ช.กิจยนต์ 1/2 ซ.รองเมือง 5, แขวงรองเมือง, เขตปทุมวัน, กรุงเทพ 10330
ร้านทำป้ายทะเบียน, กรอบป้ายทะเบียนกันน้ำ, ป้ายทะเบียน, กรอบป้ายทะเบียน, รับทำป้ายทะเบียน, ป้ายทะเบียนรถ, ซ่อมป้ายทะเบียน, ป้ายทะเบียนกันน้ำ