ขนส่งสตูลเปิดประมูลป้ายทะเบียนเลขสวย มียอดประมูลกว่า 21 ล้านบาท

หน้าแรก | ข่าวสารและบทความ

สตูล - สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล เปิดประมูลเลขทะเบียนรถสวย หมวดอักษร กค จำนวน 301 เลขหมาย มียอดประมูลกว่า 21 ล้านบาท

  สำนักขนส่งจังหวัดสตูล ได้จัดให้มีการประมูลเลขทะเบียนรถสวยครั้งที่ 1 หมวดอักษร กค จำนวน 301 เลขหมาย ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2556 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บริเวณศาลากลางจังหวัดสตูล มีนายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานในพิธีเปิด และนายเหนือชาย จิระอภิรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวต้อนรับ บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีนักธุรกิจ พ่อค้าและประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมประมูลจำนวนมาก มียอดการประมูลรวม 21,658,000 (ยี่สิบเอ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นแปดพันบาท)
       
       สำหรับป้ายทะเบียนรถสวยของจังหวัดสตูล ที่เปิดการประมูลดังกล่าว เป็นภาพสีกราฟิก รูปเกาะไข่ เกาะหินงาม และเกาะหินซ้อน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสตูล หมวดอักษร กค เป็นอักษรที่มีความหมายที่ดีคือ “การงานก้าวหน้า ค้าขายมั่งคั่ง” โดยหมายเลขทะเบียน กค 9999 มียอดประมูลสูงสุดถึง 900,000 บาท ผู้ชนะการประมูล ได้แก่ นายปัจจุบัน อังโชติพันธุ์ นักธุรกิจชาวสตูล อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยนายปัจจุบัน ยังชนะการประมูลหมายเลขทะเบียน กค 8888 อีก 1 หมายเลข ในราคา 600,000 บาท
       
       นอกจากนี้ ยังมีหมายเลขที่ได้รับความสนใจ เช่น หมายเลข กค 999 ผู้ที่ประมูลได้คือ นายพิบูลย์ รัชกิจประการ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองสตูล ในราคา 400,000 บาท หมายเลข กค 2222 ผู้ประมูลได้คือ นายประสิทธิ์ แบ้สกุล ในราคา 310,000 บาท หมายเลข กค 1111 ผู้ประมูลได้คือ นายพรชัย กู้สกุล ในราคา 300,000 บาท
       
       สำหรับ นายเหนือชาย จิระอภิรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประมูลได้หมายเลขทะเบียน กค 7777 ในราคา 360,000 บาท และหมายเลขทะเบียน กค 7 ในราคา 130,000 บาท โดยเงินที่ได้จากการประมูล จะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อเป็นเงินทุนสนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเกิดจากการใช้รถใช้ถนนถือเป็นการสร้างกุศลอีกทางหนึ่ง

Reference : ASTV ผู้จัดการ

Thai | English | 3  
ป้ายทะเบียนรถ
In your cart 0 Item Shopping Cart
ซี.เค.วาย.เพลท. (ร้านทำป้ายทะเบียน)
Home | Sitemap | Privacy Policy
Mobile
หจก.ช.กิจยนต์ 1/2 ซ.รองเมือง 5, แขวงรองเมือง, เขตปทุมวัน, กรุงเทพ 10330
ร้านทำป้ายทะเบียน, กรอบป้ายทะเบียนกันน้ำ, ป้ายทะเบียน, กรอบป้ายทะเบียน, รับทำป้ายทะเบียน, ป้ายทะเบียนรถ, ซ่อมป้ายทะเบียน, ป้ายทะเบียนกันน้ำ