ป้ายทะเบียนแตกลายงา ยืดเวลาให้เปลี่ยนป้ายใหม่ได้ถึง 30 กันยายน 2557

หน้าแรก | ข่าวสารและบทความ
ป้ายทะเบียนรถกระบะ ชำรุดแตกลายงา

ข่าวดีสำหรับผู้ที่ทีมีป้ายทะเบียนหมวดที่วัสดุมีปัญหาแตกลายงา กรมขนส่งทางบกได้เลื่อนเวลาให้สามารถนำป้ายที่ชำรุดไปเปลียนได้ที่กรมขนส่งจนถึง กันยายนปีหน้า

กรมการขนส่งทางบก ขยายเวลาให้เปลี่ยนป้ายทะเบียนที่แตกลายงาได้ฟรี อีก 1 ปี จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557

          วันที่ 17 ธันวาคม 2556 นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า หลังจากที่กรมการขนส่งทางบกได้ออกประกาศให้เจ้าของรถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถชำรุด แตกลายงา ติดต่อขอเปลี่ยนแผ่นป้ายทะเบียนอันใหม่ได้ฟรี ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 30 กันยายน 2556 นั้น ปรากฏว่ายังมีเจ้าของรถที่ยังไม่ได้มาติดต่อขอรับป้ายทะเบียนใหม่กันเป็นจำนวนมาก


          ดังนั้นกรมการขนส่งทางบก จึงออกประกาศขยายระยะเวลาการขอรับแผ่นป้ายทะเบียนแผ่นใหม่ ฟรี ! ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 โดยผู้ที่ขอเปลี่ยนป้ายทะเบียนแผ่นใหม่ จะต้องถือกรรมสิทธิ์ หรือครอบครองรถ ที่กรมการขนส่งทางบกออกให้ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม ถึง 1 กันยายน 2553


          ซึ่งหากต้องการเปลี่ยนป้ายทะเบียนที่ชำรุด ให้เจ้าของรถติดต่อไปยังสำนักงานขนส่งทุกจังหวัด หากมาด้วยตัวเองให้เตรียม สมุดคู่มือจดทะเบียนรถและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ส่วนผู้เช่าซื้อหรือผู้ครอบครองรถ ให้นำสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เช่าซื้อ โดยจะสามารถรับแผ่นป้ายทะเบียนได้ใน 15 วัน หลังจากยื่นขอเปลี่ยนป้ายทะเบียน


          ทั้งนี้ หากพ้นกำหนดเปลี่ยนป้ายทะเบียนฟรีดังกล่าว จะต้องชำระค่าธรรมเนียมในอัตราปกติแผ่นป้ายละ 100 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กรมการขนส่งทางบก โทร. 02-271-8806-7 หรือ สานักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่ง หรือที่ Call Center 1584


Reference : กระปุกดอทคอม

Thai | English | 189  
ป้ายทะเบียนรถ
In your cart 0 Item Shopping Cart
ซี.เค.วาย.เพลท. (ร้านทำป้ายทะเบียน)
Home | Sitemap | Privacy Policy
Mobile
หจก.ช.กิจยนต์ 1/2 ซ.รองเมือง 5, แขวงรองเมือง, เขตปทุมวัน, กรุงเทพ 10330
ร้านทำป้ายทะเบียน, กรอบป้ายทะเบียนกันน้ำ, ป้ายทะเบียน, กรอบป้ายทะเบียน, รับทำป้ายทะเบียน, ป้ายทะเบียนรถ, ซ่อมป้ายทะเบียน, ป้ายทะเบียนกันน้ำ