การอ่านป้ายทะเบียนรถที่ถูกต้อง

หน้าแรก | ข่าวสารและบทความ

ด้วยเหตุที่ว่าเสียงของตัวอักษรในภาษาไทยหลายตัวอักษร ที่มีเสียงเหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่น "ศ" "ส" "ษ" , "ร" "ล" ถ้าป้ายทะเบียนจักรยานยนต์ของใครเป็นเบอร์ "สศร" เวลาออกเสียงโดยที่ไม่บอกว่าเป็น ส อะไรนี่คงจะไปคนละทาง 

เพื่อที่จะให้การสือสารไม่ผิดพลาดนั้น เวลาอ่านออกเสียงต้องอ่านว่า ส เสือ ศ ศาลา ร เรือ

ส่วนลำดับการอ่านก็อ่านเรียงจากด้านบนไปด้านล่าง อย่างเช่นถ้าเป็นป้ายทะเบียนรถยนต์ เลขทะเบียน "กต 9988 กรุงเทพมหานคร" ก็อ่านว่า กอ ไก่ ตอ เต่า เก้าเก้าแปดแปด กรุงเทพมหานคร ส่วนพวกป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์รุ่นปัจจุบัน ก็เช่นเดียวกันอ่านจากซ้ายไปขวา บนลงล่าง "กขค กรุงเทพมหานคร 789" ก็ออกเสียงเป็น กอ ไก่ ขอ ไข่ ค ควาย กรุงเทพมหานคร เจ็ด แปด เก้า เป็นต้น

Thai | English | 96  
ป้ายทะเบียนรถ
In your cart 0 Item Shopping Cart
ซี.เค.วาย.เพลท. (ร้านทำป้ายทะเบียน)
Home | Sitemap | Privacy Policy
Mobile
หจก.ช.กิจยนต์ 1/2 ซ.รองเมือง 5, แขวงรองเมือง, เขตปทุมวัน, กรุงเทพ 10330
ร้านทำป้ายทะเบียน, กรอบป้ายทะเบียนกันน้ำ, ป้ายทะเบียน, กรอบป้ายทะเบียน, รับทำป้ายทะเบียน, ป้ายทะเบียนรถ, ซ่อมป้ายทะเบียน, ป้ายทะเบียนกันน้ำ