รับทำป้ายทะเบียนรถยนต์ กระบะ รถตู้ แท็กซี่ สามล้อ (ตัวเล็ก) : ป้ายทะเบียนรถยนต์

down arrow

หน้าแรก | หมวดสินค้า | ป้ายทะเบียนรถยนต์ | ป้ายรถยนต์ รุ่นปี 2555

รับทำป้ายทะเบียนรถรูปแบบล่าสุด ที่ออกมาเพื่อทดแทนหมวดเดิมที่หมดไป เป็นป้ายทะเบียนรูปแบบใหม่ที่เพิ่มหมวดด้วยการเพิ่มตัวเลขอีก 1 ตัวไว้หน้าหมวดตัวอักษร และลดขนาดตัวอักษรให้เล็กลงแต่ขนาดแผ่นป้ายเท่าเดิม เริ่มใช้เมื่อปี 2555

ป้ายทะเบียนรถยนต์ รุ่นปี 2555

แผ่นป้ายทะเบียนรถแบบใหม่ ปี2555

ป้ายทะเบียนรถยนต์ จะมีขนาดแผ่นป้ายเท่าเดิม โดยมีรายละเอียดดังนี้ แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ ขนาดกว้าง 15 ซม. ยาว 34 ซม. แบ่งออกเป็น 2 บรรทัด โดยบรรทัดบนจะเป็นตัวเลขอารบิค 1 ตัว สูงไม่น้อยกว่า 5.8 ซม. และกว้างไม่น้อยกว่า 3.1 ซม. ตามด้วยตัวอักษรประจําหมวด 2 ตัว สูงไม่น้อยกว่า 5.8 ซม. และกว้างไม่น้อยกว่า 3.8 ซม. และตามด้วยหมายเลข ทะเบียนตั้งแต่ 1 ถึง 9999 เช่น 1 กก 1 ถึง 1 กก 9999 เมื่อครบจํานวนแล้วจะเป็น 1 กข 1 ถึง 1 กข 9999 เป็นต้น โดยจะเรียงหมวดอักษรจาก ก-ฮ ยกเว้น คําที่มีความหมายไม่สุภาพจะไม่นํามาใช้ ส่วนบรรทัดล่างจะเป็นชื่อจังหวัด สูงไม่น้อยกว่า 2.1 ซม. และกว้างไม่น้อยกว่า 1.8 ซม.


ขนส่งทางบก ออกแผ่นป้ายทะเบียนรถรูปแบบใหม่ ออกให้บริการประชาชน คาดเริ่มใช้กลางเดือนตุลาคมปี 2555 สามารถรองรับรถยนต์จดทะเบียนใหม่ ได้กว่า 56 ล้านคัน ยาวนานถึง 157 ปี

ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม 2555 นี้เป็นต้นไป ทางกรมการขนส่งทางบกจะนำแผ่นป้ายทะเบียนรูปแบบใหม่มาให้บริการประชาชนที่มา จดทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์แบบใหม่ โดยจะเริ่มหมวดอักษรจาก 1 กก 1 เรียงตามลำดับ จนถึง 1 กก 9999 และเริ่ม 1 กข 1 จนถึง 1 กข 9999 ต่อด้วย 1 กค 1 ถึง 1 กค 9999  เรื่อยไปจนถึง 1 กฮ 9999 หลังจากนั้น จึงใช้ตัวเลข 2 ถึง 9 นำหน้าหมวดตัวอักษรตามประกาศกำหนดให้กับเจ้าของรถที่ยื่นจดทะเบียน  คาดว่าหมายเลขทะเบียนรถยนต์รูปแบบใหม่นี้จะใช้ได้ถึง 157 ปี และรองรับการจดทะเบียนรถยนต์ได้กว่า 56 ล้านคัน

ส่วนสาเหตุที่ขนส่งทางบกนำป้ายทะเบียนรูปแบบใหม่มาใช้เนื่องจากขณะนี้หมวด อักษร ฆฮ ซึ่งเป็นหมวดสุดท้ายจะหมดลงภายในกลางเดือนตุลาคมนี้ ส่วนรถจักรยานยนต์คาดว่าจะใช้ได้ 289 ปี ดังนั้น กรมการขนส่งทางบกจึงจะเริ่มใช้หมวดอักษรแบบใหม่ โดยได้มีการประสานงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในเรื่องการกำหนดใช้แผ่นป้าย ทะเบียนรถแบบใหม่ดังกล่าวแล้ว                                

Thai | English | 1  
ป้ายทะเบียนรถ
In your cart 0 Item Shopping Cart
ซี.เค.วาย.เพลท. (ร้านทำป้ายทะเบียน)
Home | Sitemap | Privacy Policy
Mobile
หจก.ช.กิจยนต์ 1/2 ซ.รองเมือง 5, แขวงรองเมือง, เขตปทุมวัน, กรุงเทพ 10330
รับทำป้ายทะเบียน, ร้านทำป้ายทะเบียน, ป้ายทะเบียนรถ,ป้ายทะเบียนรถ, กรอบป้ายทะเบียน, ร้านทำป้ายทะเบียน, สินค้า, บริการ,รับทำป้ายทะเบียน, ป้ายทะเบียนรถยนต์, ป้ายแดง, ป้ายทะเบียนโบราณ, ป้ายโบราณ, ทะเบียนรถเก่า,ป้ายรถยนต์รุ่นใหม่, ล่าสุด, 2555
>