ป้ายทะเบียนรถบรรทุกขนส่งประจำทางและไม่ประจำทาง หกล้อ สิบล้อ : ป้ายทะเบียนรถยนต์

down arrow

หน้าแรก | หมวดสินค้า | ป้ายทะเบียนรถยนต์ | ป้ายรถบรรทุกส่ง

รับทำป้ายทะเบียนรถบรรทุกขนส่ง จำพวกรถบรรทุกหกล้อ รถบรรทุกสิบล้อ ขนาด 22x44ซม ทั้งรถบรรทุกขนส่งประจำทาง พื้นเหลืองสะท้อนแสงตัวดำ, และรถบรรทุกขนส่งไม่ประจำทาง พื้นขาวสะท้อนแสงตัวดำ

ป้ายทะเบียนรถบรรทุกขนส่ง

ลักษณะป้ายทะเบียนรถที่ใช้ในการขนส่งประจำทาง การขนส่งไม่ประจำทางและการขนส่ง
โดยรถขนาดเล็ก ปี 2554

แผ่นป้ายเลขทะเบียนรถที่ใช้ในการขนส่งประจำทาง การขนส่งไม่ประจำทางและการขนส่ง โดยรถขนาดเล็ก มีขนาดกว้าง ๒๒ เซนติเมตร ยาว ๔๔ เซนติเมตร มีพื้นเป็นวัสดุสะท้อนแสงสีเหลือง รายการบนแผ่นป้ายแบ่งออกเป็นสามบรรทัด บรรทัดแรกเป็นตัวอักษรคำว่า THAILAND และเลขรหัส จังหวัด บรรทัดที่สองเป็นตัวเลขรหัสแสดงประเภทรถกับหมายเลขทะเบียนรถ ระหว่างตัวเลขรหัสแสดง ประเภทรถ กับหมายเลขทะเบียนรถมีขีดตามทางยาวคั่นกลาง บรรทัดที่สามเป็นชื่อจังหวัด ตัวอักษร ชื่อจังหวัดเป็นภาษาไทย และมีเครื่องหมายเป็นตัวอักษร ขส อยู่ภายในวงกลมที่มุมล่างด้านซ้ายของ แผ่นป้าย

เลขรหัสแสดงประเภทรถ หมายเลขทะเบียนรถ และเลขรหัสจังหวัดใช้เลขอารบิค
โดยหมายเลขทะเบียนรถใช้เลข ๔ หลัก ตั้งแต่ลำดับหมายเลข ๐๐๐๑ ถึงหมายเลข ๙๙๙๙
แล้วเริ่มต้นโดยใช้เลขรหัสแสดงประเภทรถเดิมลำดับถัดไป

เลขรหัสแสดงประเภทรถแบ่งตามประเภทการขนส่งดังนี้

  • รถโดยสารประจำทาง ใช้หมายเลขตั้งแต่ ๑๐ ถึง ๑๙
  • รถขนาดเล็ก ใช้หมายเลขตั้งแต่ ๒๐ ถึง ๒๙
  • รถโดยสารไม่ประจำทาง ใช้หมายเลขตั้งแต่ ๓๐ ถึง ๓๙
  • รถโดยสารส่วนบุคคล ใช้หมายเลขตั้งแต่ ๔๐ ถึง ๔๙
  • รถบรรทุกไม่ประจำทาง ใช้หมายเลขตั้งแต่ ๖๐ ถึง ๖๙ และ ๗๐ ถึง ๗๙
  • รถบรรทุกส่วนบุคคล ใช้หมายเลขตั้งแต่ ๕๐ ถึง ๕๙ และ ๘๐ ถึง ๙๙

Thai | English | 192  
ป้ายทะเบียนรถ
In your cart 0 Item Shopping Cart
ซี.เค.วาย.เพลท. (ร้านทำป้ายทะเบียน)
Home | Sitemap | Privacy Policy
Mobile
หจก.ช.กิจยนต์ 1/2 ซ.รองเมือง 5, แขวงรองเมือง, เขตปทุมวัน, กรุงเทพ 10330
รับทำป้ายทะเบียน, ร้านทำป้ายทะเบียน, ป้ายทะเบียนรถ,ป้ายทะเบียนรถ, กรอบป้ายทะเบียน, ร้านทำป้ายทะเบียน, สินค้า, บริการ,รับทำป้ายทะเบียน, ป้ายทะเบียนรถยนต์, ป้ายแดง, ป้ายทะเบียนโบราณ, ป้ายโบราณ, ทะเบียนรถเก่า,รถบรรทุก, ขนส่ง, สิบล้อ, หกล้อ, รถเมล์
>